Αρχική

Σκοπός

facebook
youtube

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ OFF. ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ QUIZ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣMove for Change Part 2 –live via EPDA website (www.epda.eu.com/m4c-survey) on the 11 April

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

facebook
facebook

Σκοπός

Τον Ιούλιο του 2006 ιδρύθηκε στην Αθήνα η Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία ΕΠΙΚΟUΡΟΣ «Μελέτη, Θεραπεία και Υποστήριξη Διαταραχών Νόησης και Κίνησης». Κύριος σκοπός της εταιρείας είναι να προάγει τη «διάγνωση, έρευνα, εκπαίδευση, παρέμβαση και θεραπεία νοσημάτων της τρίτης ηλικίας» όπως αυτά που επηρεάζουν τη νόηση και την κίνηση.

Μέχρι τώρα η ΕΠΙΚΟUΡΟΣ έχει αναπτύξει έργο συνεργαζόμενη με Δήμους στην Αθήνα, με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και συμμετέχοντας σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής κοινότητας.

Για την καλύτερη οργάνωση και πραγματοποίηση των στόχων της ΕΠΙΚΟUΡΟΣ, δημιουργήθηκε το Φεβρουάριο του 2008, ένας κλάδος της εταιρείας με την ονομασία ΕΠΙΚΟUΡΟΣ–κίνηση. Ο κλάδος αυτός είναι μια Ελληνική εταιρία εθελοντών και ασθενών  με στόχο την οργάνωση δράσεων που αφορούν τη Ν. Πάρκινσον και άλλων κινητικών διαταραχών.

 Οι σκοποί της ΕΠΙΚΟUΡΟΣ–κίνηση είναι:

  1. Να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ατόμων με Ν. Πάρκινσον και άλλων κινητικών διαταραχών, όπως επίσης και των φροντιστών τους.
  2. Να βοηθήσει την πρόσβαση των μελών σε νέες θεραπευτικές μεθόδους.
  3. Να προσφέρει ενημέρωση και εκπαίδευση των ατόμων με Ν. Πάρκινσον και άλλων κινητικών διαταραχών, των φροντιστών τους, των επαγγελματιών υγείας αλλά και του ευρύτερου κοινού για τις νόσους αυτές.
  4. Να προάγει την επιστημονική έρευνα για τη θεραπεία και την κατανόηση της Ν. Πάρκινσον και των άλλων κινητικών διαταραχών.
  5. Να δημιουργήσει επαφές και να αναπτύξει από κοινού δράσεις με άλλες εταιρείες που εξυπηρετούν παρόμοιους στόχους, σε τοπικό, εθνικό ή διεθνές επίπεδο. 

 Bookmark and Share