Αρχική

ΕΠΙΚΟUΡΟΣ - κίνηση

Οργάνωση-Μέλη

facebook
youtube

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΟ OFF. ΠΑΡΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΟ QUIZ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΓΡΑΜΜΗ ΒΟΗΘΕΙΑΣMove for Change Part 2 –live via EPDA website (www.epda.eu.com/m4c-survey) on the 11 April

Disabled.gr - Portal για την αναπηρία

facebook
facebook

Οργάνωση-Μέλη

α) Η λειτουργία της εταιρείας βασίζεται στον εθελοντισμό και στα ιδανικά της ισότητας, της αγάπης και της αλληλεγγύης που πηγάζουν από την εσωτερική ανάγκη των μελών για δράση όταν γύρω τους υπάρχει αδράνεια.

Μέλη της ΕΠΙΚΟUΡΟΣ–κίνηση είναι ασθενείς, φροντιστές, επιστήμονες υγείας ή απλοί εθελοντές που έχουν ενδιαφέρον για τα νοσήματα αυτά. 

Αν συμφωνείτε με τους σκοπούς και τις ιδέες μας μπορείτε να γίνετε και εσείς μέλη της εταιρείας μας κάνοντας κλικ εδώ.

Αν επιθυμείτε να συμμετέχετε ενεργά αναλαμβάνοντας μια πρωτοβουλία ή προσφέροντας τις γνώσεις σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Κάντε κλικ εδώ για επικοινωνία.

β) Οργανωτικά, η εταιρεία αποτελείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, την Επιστημονική Επιτροπή και τη Γενική Συνέλευση των μελών.
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του κλάδου ΕΠΙΚΟUΡΟΣ-κίνηση έχει την αρμοδιότητα να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τον κλάδο. Οι αποφάσεις του Συμβουλίου λαμβάνονται κατά πλειοψηφία. Αποτελείται από τρία μέλη. Τον Πρόεδρο, κο. Ζήκο Ι. Παναγιώτη νευρολόγο, τον Γραμματέα, κο. Παπατριανταφύλλου Δ. Ιωάννη ψυχίατρο και τον Ταμία, κο. Ρομποτή Κ. Αλέξανδρο, επίσης ψυχίατρο. Μπορεί να επεκταθεί στα πέντε μέλη όταν το απαιτήσουν οι ανάγκες.

Η Επιστημονική Επιτροπή του κλάδου έχει συμβουλευτικό ρόλο προς το διοικητικό συμβούλιο σε θέματα ιατρικού ενδιαφέροντος. Η Επιστημονική Επιτροπή του κλάδου αποτελείται από τον πρόεδρο και τα μέλη. Τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής είναι επιστήμονες υγείας σχετικοί με τη Ν. Πάρκινσον ή άλλες κινητικές διαταραχές.

Εισηγήσεις για νέα μέλη της επιτροπής γίνονται από όλα τα μέλη του κλάδου προς το Διοικητικό Συμβούλιο και τον πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής. 

Η Γενική Συνέλευση των μελών του κλάδου συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κάθε δύο έτη το μήνα Φεβρουάριο. 

 Bookmark and Share